http://klasnaocinka.com.ua/uk/site/construct/step3/id/93

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

 Стаття 30.

 Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

 

 

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

       

Структура та органи управління закладу освіти: Ліцей №1 має таку структуру:

  • ШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ;
  • ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ.

                            Органи управління закладом освіти:

  • ВІДДІЛ ОСВІТИ ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
  • ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ;
  • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ.

 

 

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами;

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти;

 

 

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником ;

 

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ - 400 осіб

 

 

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Мовою освітнього процесу в закладі є українська мова.

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД ;

МАТЕРІАЛЬНО -ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ;

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ;

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ;             

 

                  

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ;

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ;

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти не проводиться.

Перелік додаткових та інших освітніх послуг. У 2023-2024  н.р. додаткові освітні послуги не надаються.

 

 

 

 

 

 

 

 Стаття 30.
 Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 
структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами;

 

 

 

 

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;


Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

 

 

 

мова  освітнього процесу;

 

 

 

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

ТУТ

 

 

  

 

                       

                           

 

                                

                              

                   

                        

                      

 

                             

                                     

                                

                                    

                                              

                                         

                                                       

 

                                                                

Вся інформація за 2019-2020 навчальний рік за цим посиланням :