Підручники для школи
http://klasnaocinka.com.ua/uk/site/construct/step3/id/93

Організація освітнього процесу

                 

 

 

Алгоритм роботи над створенням річного плану. 
1.
Організація роботи творчої групи для розробки річного плану (організаційний наказ; березень).
 
2.Засідання предметних методичних об’єднань, методичних об’єднань класних керівників,  батьківського самоврядування, учнівського самоврядування для аналізу й підбиття підсумків виконання плану 2020-21Н.Р. та внесення конкретних пропозицій щодо планування роботи на наступний навчальний рік (анкетування, опитування; квітень-травень).
 
3.Розгляд та систематизація на засіданні творчої групи поданих пропозицій щодо планування роботи школи на наступний рік (протокол; до 10 червня);
 
4.Подання директорові закладу освіти для розгляду систематизованих пропозицій з наступним ознайомленням й обговоренням педагогічним й учнівським колективами (систематизовані матеріали, до 10 червня).
 
5.Підготовка проекту річного плану  (проект плану; до 20-25 серпня).
 
6.Розгляд і погодження річного плану педагогічною радою (протокол, наказ; до 30 серпня).